Politika zasebnosti

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka (v nadaljevanju: JGL d.d.) obdeluje osebne podatke uporabnikov svojih storitev in obiskovalcev spletnega mesta www.jgl.hr v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). JGL d.d. zbira in obdeluje osebne podatke zakonito, pošteno in transparentno, v skladu z veljavnimi predpisi.

JGL d.d. varuje osebne pravice vsakega posameznika, čigar podatke obdeluje, vključno z zaposlenimi, kupci, dobavitelji in drugimi pogodbenimi partnerji, zainteresiranimi strankami itd., ne glede na način ali metode pridobivanja teh osebnih podatkov. Zato ima JGL d.d. opredeljene varnostne standarde za obdelavo, shranjevanje in prenos osebnih podatkov, da se zagotovi ustrezno varstvo osebnih podatkov in varovanje pravic vseh sodelujočih

Podatki, zbrani za posebne in zakonite namene, se zbirajo le v obsegu, ki je nujno potreben. Ti podatki se obdelujejo na način, ki je skladen s predvidenimi nameni uporabe. Zbrani podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno glede na namen zbiranja in bodo izbrisani takoj, ko bo ta namen dosežen.

Vsi zaposleni v podjetju JGL d.d. so seznanjeni s pogoji zaupnosti podatkov in jih lahko obdelujejo le tisti, ki so pooblaščeni za obdelavo določenih podatkov ter jih ne smejo narediti dostopne nepooblaščenim osebam. Za nepooblaščene osebe se štejejo tudi zaposleni, katerim dostop do teh podatkov ni potreben za izpolnjevanje delovnih obveznosti.

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKA

JGL d.d. lahko po lastni presoji brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni, odstrani ali na kakršen koli drug način posodobit pogoje varovanja osebnih podatkov. Vse spremembe bodo objavljanje na tem spletnem mestu, tako da bodo vsi uporabniki v celoti seznanjeni z vrsto zbranih osebnih podatkov, načinom uporabe in pogoji pod katerimi so ti podatki na voljo. V primeru spremembe pogojev bomo obvestilo o spremembi objavili na tej strani in posodobili datum spremembe.

Za potrebe pogojev uporabe spletnega mesta se izraz »osebni podatek« razume kot vsak podatek – ime in priimek, e-pošta, naslov IP ipd. – na podlagi katerega se lahko uporabnika identificira. JGL d.d. praviloma ne obdeluje osebnih podatkov brez predhodnega dovoljenja uporabnika. Vendar pa si JGL d.d. pridržuje pravico, da v izrednih situacijah izvede dodatno obdelavo podatkov v obsegu, ki je dovoljen ali predpisan z zakonom oziroma kot del sodnega postopka ali kazenske preiskave. V nadaljevanju je podrobno opisano kako in kdaj se zbirajo osebni podatki uporabnika.

Za dostop do večine naših storitev ni potrebna prijava / registracija, zato lahko spletno mesto uporabljate brez razkritja identitete uporabnika. Kljub temu se je za dostop do nekaterih vsebin vendarle potrebno prijaviti / registrirati. Ob prijavi je potrebno izpolniti določena polja (nekatera polja je potrebno obvezno izpolniti, druga po želji). V kolikor uporabnik ne želi razkriti zahtevanih osebnih podatkov, ne bo mogel dostopati do želenih spletnih mest in JGL d.d. ne bo mogel odgovoriti na njegovo zahtevo oz. vprašanje. Osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, za katere se zbirajo in s katerimi je uporabnik seznanjen ter daje svoje soglasje za zbiranja podatkov. Na primer, JGL d.d. lahko zbira in uporablja osebne podatke uporabnikov za namen obveščanja o izdelkih in storitvah, pošiljanja promocijskih sporočil o drugih izdelkih in storitvah, ki bi lahko zanimale uporabnika, ter za namen komuniciranja z uporabniki.

Osebni podatki se hranijo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in bodo izbrisani takoj, ko bo dosežen namen, za katerega se zbirajo, oziroma v primeru, če to zaprosi uporabnik.

Izrecno izjavljamo, da JGL d.d. ne bo prodajal, delil ali na kateri koli drug način, razen kot je urejeno s temi pogoji, posredoval uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam. Osebni podatki uporabnikov bodo občasno posredovani tretjim osebam, ki so najete za opravljanje določenih storitev v imenu ali za JGL d.d. ali v povezavi z drugimi poslovnimi dejavnostmi podjetja JGL d.d.  za nadaljnjo obdelavo, katere namen je skladen s prvotnim namenom zbiranja podatkov, kot so storitve za stranke, analiza storitev ali tehnična podpora uporabnikom. Ti ponudniki storitev se pogodbeno zavezujejo k uporabi osebnih podatkov samo za pogodbene namene in izrecno izjavljajo, da osebnih podatkov ne bodo prodajali tretjim osebam, niti jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, ko to zahtevajo zakonsko predpisani pogoji. V primeru posredovanja osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, bo podjetje JGL d.d.  sprejelo vse potrebne ukrepe, da se podatki obdelujejo izključno za namene, ki so skladni z namenom zbiranja in v okvirih, v katerih so bili podatki prvotno zbrani.

Zbrani osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam še v dveh primerih: 1) če se poslovna dejavnost podjetja, ki upravlja te spletne strani in osebne podatke uporabnikov, ki so shranjeni na njih, proda, dodeli ali prenese tretjim osebam, so v tem primeru kupec, pravni naslednik ali oseba, na katero se poslovanje prenese, dolžni ravnati z osebnimi podatki v skladu s temi pogoji; 2) zaradi zakonsko predpisanih pogojev, sodnega naloga ali zahtevkov državnih organov oziroma, če je razkritje podatkov nujno za namen pravnega postopka ali kazenske preiskave.

Uporabnik ima pravico preverjati, ali so njegovi podatki, ki so shranjeni na teh spletnih straneh, posodobljeni in pravilni. Uporabnik ima tudi naslednje pravice: pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, zahtevati njihovo popravo ali dopolnitev, zahtevati izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, zahtevati preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov, pravico za prenos osebnih podatkov, kakor tudi pravico prijave pristojnemu organu oziroma Agenciji za varovanje osebnih podatkov. Če želite v katerem koli trenutku uveljaviti katero koli od navedenih pravic, pošljite elektronsko sporočilo na naslov osobni-podaci@jgl.hr. V sporočilu navedite naslov spletne strani, kjer ste vnesli svoje osebne podatke in označite, katero pravico želite uveljaviti ter na katere podatke se ta nanaša.

Skladno z veljavnimi predpisi s katerimi se ureja zaščita osebnih podatkov bo vsak vaš zahtevek rešen v najkrajšem možnem času. V primeru, da nas kontaktirate in zahtevate navedene pravice, bomo vložili razumne napore, da potrdimo vašo identiteto in preprečimo neodobreno obdelavo osebni podatkov. Prav tako vas bomo na vašo zahtevo v primernem roku obvestili ali smo in katere podatke smo obdelovali tekom vašega obiska naših spletnih strani. Zahtevki za izbris osebnih podatkov se obravnavajo skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi in etičnimi standardi za varovanje, objavo in shranjevanje osebnih podatkov.

Po prejemu zahtevka za izbris osebnih podatkov bodo vaši podatki izbrisani v ustreznem roku. Prav tako vas bomo na vašo zahtevo v ustreznem roku obvestili, ali smo in katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski na naši spletni strani. Zahtevki za izbris podatkov so predmet veljavnih zakonskih predpisov in etičnih standardov o shranjevanju, poročanju in dokumentiranju osebnih podatkov.

Za zaščito varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo predpisane varnostne tehnologije in postopke, podatki pa so zaščiteni tudi z gesli. Med obdelavo uporabljamo vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, prenosom, spreminjanjem ali uničenjem ter vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred takimi nevarnostmi.

JGL d.d. lahko zbira in obdeluje anonimne podatke o dostopu do svojih spletnih strani in o iskanjih, ki jih obiskovalci izvajajo. Taki anonimni podatki se uporabljajo za namen izboljšanja shranjenih vsebin oziroma za zbiranje skupnih statističnih podatkov o obiskovalcih za namen notranje raziskave trga. V ta namen spletne strani podjetja JGL d.d.  uporabljajo piškotke (cookies), ki zbirajo podatke o uporabnikovem e-poštnem naslovu in o naslovu domene (npr. »bigmail.com« z e-poštnega naslova john@bigmail.com) ter o datumu in času dostopa do spletnih strani. Piškotkov, ki jih namesti naš spletni strežnik, ni mogoče uporabiti za odkrivanje identitet posameznih uporabnikov. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo strežnik spletnih strani pošlje uporabnikovemu brskalniku in jo shrani na trdem disku uporabnikovega računalnika. Piškotki ne poškodujejo računalnika. Nastavitve uporabnikovega brskalnika se lahko uredijo tako, da brskalnik obvešča uporabnika o pošiljanju piškotkov, pri čemer se uporabnik lahko odloči, ali jih bo sprejel ali ne. JGL d.d. lahko občasno najame tretje osebe za pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov, opisanih v tem členu, pri čemer tretje osebe prevzamejo obveznosti, ki so opisane v 3. členu. JGL d.d.  lahko občasno uporablja tudi spletne oznake (tj. digitalne slike, znane tudi kot akcijske oznake, slike GIF z eno slikovno piko, čiste slike GIF, nevidne slike GIF in slike GIF 1×1) kot pomoč pri pošiljanju piškotkov oziroma za pošiljanje storitev drugih podjetij za oglaševanje. Te spletne oznake se namestijo na spletne oglase/reklame, ki uporabnike pripeljejo na spletne strani podjetja JGL d.d. Te spletne oznake se uporabljajo za štetje uporabnikov, ki dostopajo do naših strani oziroma za izdelavo statistik o učinkovitosti naših promocijskih kampanj (vključno s štetjem dostopov do posameznih strani in z zbiranjem informacij o pregledanih vsebinah ipd.). Zaradi piškotkov in spletnih oznak, ki se nameščajo na uporabnikov računalnik, lahko tudi tretje osebe, ki so naši partnerji, v oglaševanju zbirajo anonimne, zbirne statistične podatke o obiskovalcih, ki so dostopali do drugih strani. Izrecno izjavljamo, da JGL d.d. ne bo uporabljal piškotkov in spletnih oznak za namen zbiranja osebnih podatkov, ki lahko služijo za neposredno identifikacijo uporabnikov, kot so imena, poštni naslovi, e-poštni naslovi ali telefonske številke. Za dodatne informacije o spletnih oznakah in piškotkih, ki se koristijo za spletno oglaševanje, še posebej za ciljno oglaševanje, prosimo obiščite spletno mesto Network Advertising Initiative.

Storitve Google Analytics uporabljamo za racionalizacijo naših spletnih mest: (i) optimiziranje internetnega prometa, to je obisk spletne strani podjetja in navigacija do drugih spletnih mest, ki so del našega poslovnega sistema, in po potrebi (ii) konsolidacija vsebine in optimizacija spletne strani. . Google Analytics je storitev, ki jo ponuja Google Inc. Google, ki vključuje podrobne statistične podatke o obiskih spletnih mest in krajih, do katerih so uporabniki dostopali, ter meri konverzije in prodajne rezultate. S pomočjo piškotkov, shranjenih v vašem računalniku, Google Analytics analizira, na kakšen način uporabniki uporabljajo naše spletno mesto.Za podatke o uporabi naših spletnih mest, ki se zbirajo s pomočjo piškotkov (vključno z vašim IP naslovom), se uporabljajo algoritmi, ki zagotavljajo anonimnost uporabnikov, čeprav se vsi ti podatki pošiljajo na Googlove strežnike v ZDA. Več informacij o tem, kako skriti naslov IP, najdete tukaj. Google bo za nas obdeloval podatke, zbrane s piškotki, da bi ocenil uporabo in sestavil poročila o dejavnostih na naši spletni strani ter nam jih posredoval v analizo. Google ima pravico posredovati te podatke tretjim osebam v skladu z zakonskimi obveznostmi ali v primeru, da analizo v imenu Googla opravi tretja oseba. Google v nobenem primeru ne bo povezal vašega IP naslova z drugimi informacijami, ki jih ima. Prenos in shranjevanje piškotkov lahko onemogočite v nastavitvah spletnega brskalnika. Če želite to narediti, uporabite dodatek za internetni brskalnik, ki ga lahko prenesete tukaj. Upoštevajte, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij, ki so na voljo na naši spletni strani. Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate, da Google zbira in obdeluje vaše osebne podatke na opisan način in za zgoraj navedene namene.

Večina storitev, ki so na voljo na spletnih straneh podjetja JGL d.d. je namenjena osebam, starejšim od 18 let. Osebe, ki iščejo informacije o zdravilih za uporabo pri otrocih, morajo biti starejše od 18 let. Brez predhodnega soglasja staršev ali skrbnikov ne bomo zavestno zbirali, uporabljali ali delili osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let. Starše bomo 1) obvestili o vrsti osebnih podatkov, ki se zbirajo od oseb, mlajših od 18 let in 2) jim ponudili možnost preklica soglasja za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov njihovih otrok tretjim osebam. JGL d.d. dosledno upošteva vse zakonske predpise o zaščiti mladoletnikov.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi s temi pogoji varovanja osebnih podatkov ali nam želite poslati komentarje in predloge za izboljšanje, nam pišite na elektronski naslov jgl@jgl.hr ali osobni-podaci@jgl.hr.