Pogoji uporabe

Za dostop do te spletne strani in uporabo vsebovanih materialov in podatkov veljajo naslednji pogoji ter veljavni zakoni in podzakonski predpisi.

Vsak nadaljnji dostop in iskanje vsebine se bo obravnaval kot brezpogojno soglasje z navedenimi pogoji uporabe, brez omejitev, ki izničijo vse prejšnje pogoje uporabe te spletne strani, sklenjene med uporabnikom in družbo JGL d. d. Informacije o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki jih je objavila družba JGL d. d. na teh spletnih straneh so izključno splošne informacije.

Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih niso na voljo za namen zagotavljanja popolnih zdravstvenih informacij ali navodil o uporabi posameznih izdelkov. Za nasvet glede kakršne koli posebne zdravstvene težave se obrnite neposredno na svojega zdravnika ali zdravstvenega delavca. JGL d. d. ne diagnosticira in ne daje osebnih zdravniških nasvetov o bolezni in načinu zdravljenja. Za popolne zdravstvene informacije o zdravilih na recept se obrnite na svojega zdravnika ali drugega kvalificiranega zdravstvenega delavca. Vsebina navodila za uporabo se lahko razlikuje od države do države. Priporočljivo je, da se bolniki, zdravniki in drugi zdravstveni delavci za posebne informacije in navodila v zvezi z izdelki, registriranimi v njihovi državi, obrnejo neposredno na lokalne zdravstvene ustanove in pristojne organe za registracijo in izdajo dovoljena za promet z zdravili oziroma medicinskimi pripomočki. Poleg tega, veljavni zakoni in drugi predpisi v mnogih državah omejujejo (ali popolnoma prepovedujejo) možnost, da JGL d. d. zagotavlja informacije in/ali neposredno odgovarja na poizvedbe bolnikov o zdravilih na recept. Vendar bo JGL d. d. v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi zagotovil zahtevane informacije in/ali se neposredno odzval na poizvedbe kvalificiranih zdravstvenih delavcev.

Uporabniki lahko prosto pregledujejo spletne strani, vendar lahko objavljeno vsebino, vključno z besedilom, slikami, zvokom in video posnetki (“informacije”), pregledujejo, prenašajo ali uporabljajo samo v nekomercialne in osebne namene. Vsako kopiranje, razmnoževanje, distribucija, spreminjanje, prenos ali uporaba v komercialne namene je dovoljeno le z izrecnim pisnim dovoljenjem JGL d. d. Prenos vsebin je dovoljen le, če se obdrži in izpostavi obvestilo o avtorskih pravicah oziroma opozorilo o drugih pravicah intelektualne lastnine, s katerimi razpolagajo JGL d. d. ali tretje osebe. Vsaka vsebina na tem spletnem mestu je zaščitena – razen če ni drugače določeno – z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine, zato je vsaka uporaba, ki odstopa od pričujočih zakonskih pogojev uporabe, dovoljena le s predhodnim pisnim soglasjem družbe JGL d. d. Družba JGL d. d. s tem izključuje zakonsko odgovornost za kršitve avtorskih pravic, ki lahko nastanejo zaradi dostopa in uporabe avtorsko zaščitene vsebine tretjih oseb, ki niso povezane s pravicami JGL d. d. Poleg navedene omejene pravice do uporabe, je samoumevno, da uporabniki z dostopom do tega spletnega mesta ne pridobijo nikakršne avtorske pravice ali druge pravice do uporabe avtorsko zaščitenih vsebin, ki so v lasti JGL d. d. ali tretjih oseb.

Vsa imena izdelkov, objavljena na teh spletnih straneh, so blagovne znamke v lasti JGL d. d. in/ali tretjih oseb. Na tej strani so lahko objavljene tudi informacije o patentih, tehnoloških postopkih, izdelkih, procesih, zaščitenih zaupnih podatkih in informacije o drugih pravicah intelektualne lastnine družbe JGL d. d. ali tretjih oseb. Uporabniki torej z dostopom do teh spletni strani ne pridobijo pravic do uporabe blagovnih znamk, patentov, poslovnih skrivnosti, tehnoloških postopkov, podatkov o izdelkih oziroma procesih in druge intelektualne lastnine družbe JGL d. d. ali tretjih oseb.

Četudi JGL d. d. sprejema ustrezne ukrepe za zagotovitev točnosti in posodobitev vseh objavljenih informacij, so mogoče tehnične netočnosti in tipkarske napake. JGL d. d. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi/dopolni objavljene informacije o izdelkih in storitvah. JGL d. d. ne zagotavlja pravice do ugovora zoper točnost podatkov. JGL d. d. ne prevzema pravne odgovornosti za napake ali opustitve vsebine te strani. JGL d. d. ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost objavljenih informacij. Uporabnik izrecno sprejema uporabo te spletni strani na lastno odgovornost. Niti JGL d. d. niti njene podružnice ne prevzemajo odgovornosti za neposredno, naključno, posledično, posredno ali kazensko odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi dostopa do te strani ali zaradi nezmožnosti njene uporabe, ali za kakršno koli napako ali opustitev vsebine. JGL d. d. ne jamči, da te strani ne vsebujejo virusov, in ne prevzema nobene pravne odgovornosti za škodo na računalniških sistemih ali drugi lastnini uporabnikov, ki bi nastala kot posledica dostopa do teh spletnih strani in shranjene vsebine oziroma zaradi nalaganja vsebine. JGL d. d. si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila in brez kakršne koli odgovornosti ukine te spletne strani.

Poleg podatkov, določenih s pogoji varstva osebnih podatkov, se šteje, da vsako uporabniško sporočilo ali vsebina, prejeta elektronsko ali drugače, vključno s podatki, poizvedbami, komentarji, predlogi ali podobnim, ne predstavlja zaupnih ali lastniških podatkov, pošiljatelj pa je brez avtorskih pravic. Vsa prejeta uporabniška vsebina postane last JGL d. d. in njenih podružnic in se lahko uporablja za kakršen koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na, reprodukcijo, nalaganje, distribucijo tretjim osebam, razkritje, oddajanje ali objavo na spletnih straneh. Poleg tega si JGL d. d. pridržuje pravico do brezplačne uporabe vseh idej, konceptov, znanja v zvezi s postopki in vseh tehnik, ki jih vsebujejo uporabniška sporočila, za kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razvoj, proizvodnjo ali trženje izdelkov s pomočjo informacij v takšnih sporočilih.

Podatkov in vsebine na teh spletnih straneh ni mogoče razlagati kot ponudbo ali vabilo za nakup ali vlaganje v katero koli drugo lastnino ali pravico.

JGL d. d. ni seznanjen z vsebino spletnih strani tretjih oseb, ki vsebujejo povezave do tega spletnega mesta, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za to vsebino ali vsebino katerih koli drugih povezanih spletnih strani. Uporabniki, ki to želijo, se lahko povežejo le na domačo stran JGL d. d. Uporabniki se ne smejo povezovati na druge spletne strani brez predhodnega pisnega soglasja družbe JGL d. d. Uporaba in navedba tukaj shranjene vsebine ali dela vsebine na spletnih straneh tretjih oseb je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe JGL d. d.

Zaradi potreb uporabnikov lahko te spletne strani vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb. Pogoji uporabe vsebine spletnih strani in politika varstva osebnih podatkov tretjih oseb se lahko razlikujejo od pogojev uporabe osebnih podatkov družbe JGL d. d. Družba JGL d. d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za povezave na spletne strani tretjih oseb, še posebej pa zagotavlja točnosti njihovih vsebin oz. usklajenosti z zakonom. JGL d. d. ne odgovarja za kršitve ali opustitve v zvezi s politikom varstva osebnih podatkov tretjih oseb.

Četudi JGL d. d. občasno spremlja ali analizira obiske teh spletnih strani, razprave, izmenjave, prenos podatkov, oglaševanje itd., JGL d. d. nima zakonske obveznosti spremljanja obiskov ali zagotavljanja jamstva ali pravice do ugovora njihovi vsebini in ne prevzema odgovornosti za napake, obrekovanje, žaljive izjave, javne napade, opustitve, lažne informacije, nespodobne, pornografske in vulgarne vsebine, grožnje, razkritje osebnih podatkov ali netočnosti v uporabniških vsebinah na tem spletnem mestu. Uporabnikom je prepovedano objavljati in distribuirati materiale in vsebine, ki bi lahko spodbudili ravnanje, ki vključuje kazensko in civilno odgovornost ali drugače krši zakon. Družba JGL d. d. bo v celoti sodelovala s pristojnimi organi in v primeru sodnega naloga bo razkrila identiteto uporabnika, ki je tako vsebino ali materiale objavil na spletnih straneh.

V primeru kršitve določil in pogojev, navedenih v pravnih pogojih uporabe vsebine na spletnih straneh, si JGL d. d. pridržuje pravico, da nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe zoper kršitelja, onemogoči kršitelju dostop do storitev JGL d. d. in odstrani vse informacije, podatke in vsebino kadar koli brez predhodnega obvestila. Če je kršitev pogojev, navedenih v pogojih uporabe vsebine na spletnih straneh, povzročila škodo družbi JGL d. d., ima JGL d. d. pravico po lastni presoji zahtevati odškodnino od kršitelja.

JGL d. d. lahko kadar koli in brez obvestila spremeni ali posodobi pogoje uporabe vsebine na spletnih straneh. Ker so spremembe zavezujoče za uporabnike, priporočamo, da vsi obiskovalci redno spremljajo vse spremembe pogojev uporabe, ki bodo objavljene na teh spletnih straneh. Z registracijo ali odpiranjem uporabniškega računa na spletnem mestu JGL.hr se šteje, da je uporabnik v celoti prebral, razumel in se strinjal s temi pogoji uporabe. Razlago, uporabo in pravne učinke pogojev uporabe spletnega mesta JGL.hr ureja pravo Republike Hrvaške in za vse zahtevke in spore, ki bi nastali zaradi uporabe spletnega mesta JGL.hr ali v v zvezi z njimi je stvarno pristojno sodišče na Reki.